Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Dbamy o naszych klientów i kontrahentów, którzy powierzają nam swoje dane osobowe i informacje niezbędne do wykonania strony www, portalu, sklepu itp. informujemy że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawy o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

Dla voip24sklep.pl sp. z o.o. Państwa dane osobowe są bardzo ważne, dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Przetwarzane zgodnie z prawem.

 

Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.

 

I. Administrator danych osobowych


Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Voip24sklep.pl Sp. Z o.o., ul Karola Libelta 8, 85-080 Bydgoszcz, NIP: 9671387462. W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: bok@voip24sklep.pl lub listownie na adres firmy.

Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 


II. Przetwarzane dane

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Adres zamieszkania / prowadzenia działalności
 4. Nazwa firmy
 5. Adres poczty elektronicznej
 6. Nr telefonu kontaktowego
 7. NIP

 

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony voip24sklep.pl

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony www.voip24sklep.pl do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę:

 1. Adres IP komputera i serwera
 2. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 3. Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 4. Czas nadejścia zapytania
 5. Pierwszy wiersz żądania HTTP
 6. Kod odpowiedzi HTTP
 7. Liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 8. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik
 9. Informacje o przeglądarce użytkownika
 10. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

  Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.voip24sklep.pl

  Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do:

  • Zarządzania serwerem.
  • Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony www.voip24sklep.pl oraz w celach statystycznych w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.

Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania, obsługą klientów oraz zawieraniem umów

 • Imię i nazwisko.
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Adres dostarczenia zamówienia.
 • Adres i nazwa firmy.
 • NIP.


Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupienia towarów od Administratora.

 

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych

Facebook.pl jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

Regulamin korzystania z Facebook.pl
https://www.facebook.com/privacy/explanation

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą Facebook.pl (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to staje się również administratorem danych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil oraz inne informacje jak są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne materiały jakie mamy wykorzystać przy realizacji zamówienia.

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej finalizacją oraz celach statystycznych i marketingowych, jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.

Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  

IV. Obowiązek podania danych osobowych


Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.

 


V. Czas przetwarzania danych


Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 5 lat od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.


VI. Odbiorcy danych osobowych


Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być Google LLC, serwerownia, biuro rachunkowe oraz firmy świadczące usługi: transportowe, komputerowe, finansowe i prawne na rzecz administratora danych, jak również pozostałym podmiotom, których administrator jest właścicielem, jeżeli jest to konieczne do realizacji celu.
W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, Voip24sklep.pl Sp. Z o.o. wymaga zapewnienia zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.

 


VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do:

 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. żądania przenoszenia danych osobowych
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody


Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 


IX. Skarga do organu nadzorczego


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

 


X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej


Nasza skrzynka mailowa oraz zbierane przez nas dane statystyczne znajdują się na serwerach OVH.

 

 XI. Jak dbamy o przetwarzane dane

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;


XI. Zmiany w polityce prywatności


Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji na stronie https://www.voip24sklep.pl/polityka-prywatnosci.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium